پرستو مهاجر

الهی و ربی من لی غیرک

الهی و ربی من لی غیرک

بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علیک یا ابا عبد الله

روزی می رسد که مارا به جرم جنون عشقت، به کربلای تو تبعید میکنند!

یا حسیــــــــــــــــــن(ع)

محرم ماه عاشقیست

التماس دعا

پیام های کوتاه
  • ۱۷ آبان ۹۲ , ۲۳:۲۰
    زینب
آخرین مطالب
  • ۱۷ آبان ۹۲ ، ۲۳:۲۰ زینب

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «الله» ثبت شده است

۱۷:۴۶۱۰
شهریور

خــدایــــــا
خــودت مــیـدانــی کــه جــز تـــــو کــسـی را نــدارمـــ
خــودت مــیـدانــی اگــر تـــــو  را در لـــحـظـه لـــحـظـه ی زنـدگــی ام حــس نـکــنـم
دیــگـر آن زنــدگــی را نـمــیـخــواهــم
حـتــی بــرای دمـــی


و مـــن

خـــودم مــیـدانــم کـه
نـقــطـه بـه نـقــطـه ی ایــن دنــیــا
در حــیـطــه ی تـوجــهــات تـــــو  هـسـتـــم
خــودم مــیــدانــم کــه نــیـــسـتــم آن بـــنــده ای کــه تـــــو خــواسـتـی
امــا آخـــر ،مــنِ کــوچــکِ  نــاچــیـز
اگـــر دســتــانِ پــر مـهـر تـــــو  را نـداشــتــه بــاشــم
اگـــر تـــکیــه گــاهــی بـه اســتــواری تـــــو نــداشـتــه بــاشــم
مــیـدانــی و مـیــدانـــم
کـــه هـــیـــ✘ــچ خـــواهـــم شــد
نــیـــ✘ـــســـت خــواهـــم شــد
عــــــ✘ـــدم خـــواهـــم شــد
پـــس رهـــایـــم نــکــن خــــــدا کــه جـــز تـــــو
کـــسـی را نــدارم

ܓ✿ الــهی و ربــی مـن لــی غــیــرک ܓ✿

پرستو مهاجر
۱۸:۲۲۰۸
اسفند

میخوانمت در بلندی که خودت بلند ترینی

میخوانمت به مهربانی که خود مهربان ترینی

میدانمت به رحمتت که خودت رحیم ترینی

میدانمت به بزرگی که خودت بزرگترینی

همه این میخوانمت ها و میدانمت ها بهانه ای هست

تا بگویم خدایا دوستت دارم ، من خدا را دارم!

پرستو مهاجر